ОСТАННІ НОВИНИ

Стало відомо, про що (не) домовились сьогодні у Мінську

|

У Мінську завершилося засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Ëóêàøåíêî: ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ - ëþáîé öåíîé îñòàíîâèòü êðîâîïðîëèòèå Ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ - ëþáîé öåíîé îñòàíîâèòü êðîâîïðîëèòèå. Îá ýòîì çàÿâèë Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà âñòðå÷å ïðåçèäåíòîâ ñòðàí òàìîæåííîé "òðîéêè", Óêðàèíû è âûñîêèõ ïðåäñòàâèòåëåé Åâðîñîþçà. Íà ñíèìêàõ: 3,4. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî, Âëàäèìèð Ïóòèí. 5,6. âî âðåìÿ âñòðå÷è. Ôîòî Àíäðåÿ Ñòàñåâè÷à, ÁåëÒÀ.

“В Мінську закінчено засідання тристоронньої контактної групи. Заслухані доповіді координаторів робочих підгруп з питань безпеки та економічних питань. В черговий раз українська сторона поставила питання звільнення українських заручників та допуску до них фахівців Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Представники МКЧХ досі не потрапили до військових і цивільних людей, яких незаконно утримують на непідконтрольної Україні частині Донбасу”, – написала вона.

Як повідомляється, особливо гостро стояло питання звільнення льотчиці Надії Савченко: це невід’ємна складова виконання Мінських угод.

“Також експерти СММ ОБСЄ констатують продовження проведення навчань з бойовою стрільбою на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Подібні навчання є прямим порушенням досягнутих минулого тижня домовленостей про відмову від проведення навчальних стрільб уздовж лінії зіткнення”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється,  що не виправдалися очікування результативності зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки 3 березня в Парижі.

“За підсумками зустрічі в Парижі ми знову чуємо заклики провести вибори на непідконтрольній Україні частині Донбасу, та ще й у першому півріччі. Але, як і раніше, немає жорсткої та принципової позиції наших партнерів ні про всеосяжне припинення вогню, ні про виведення з території України незаконних військових формувань та важких видів озброєнь, ні про повернення Києву контролю за українсько-російським кордоном”, – зазначив Леонід Кучма.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...