ОСТАННІ НОВИНИ

Корупція, брак технологій та кволе законодавство найбільше стримують розвиток лісового господарства в Україні

Львівський портал

|

Корупція, брак технологій та кволе законодавство. Саме ці причини на думку учасників опитування представників лісового бізнесу в Україні найбільше стримують розвиток вітчизняного лісового господарства. Опитування проводилося центром СОЦИС у рамках програми «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» (ENPI-FLEG). Усього опитано 21 експерта з різних регіонів України.

Більшість учасників опитування оцінюють об’єм вирубки деревини в області, де розташоване їх підприємство, як цілком нормальний. Але щодо обсягу заготівлі деревини в цілому по Україні, то єдності немає. Зокрема, п’ятеро експертів вважають, що в країні вирубується надто багато, тоді як протилежної точки зору дотримуються сім експертів.

Загальний рівень ефективності лісового господарства, на думку експертів, є посереднім, а лісової промисловості – скоріше незадовільним. Тому не дивно, що рівень ефективності переважної більшості напрямків господарювання в лісовому секторі визнається експертами як скоріше незадовільний. Лише плитне виробництво та виробництво фанери і шпону респонденти визнали скоріше ефективними.

На думку респондентів, корупція, незадовільна технічна та технологічна оснащеність, а також недосконале законодавство найбільше стримують розвиток лісового господарства в Україні. Менше гальмують розвиток галузі некваліфіковані кадри і надмірні обмеження, які стримують проведення рубок.

Розвиток деревообробки в нашій країні, на думку учасників опитування, найбільше гальмують два чинники: дефіцит сировини, спричинений її експортом, і високі ціни на сировину. В свою чергу, найменше стримують розвиток деревообробки низька рентабельність, а також слабкий попит на готову продукцію на внутрішньому ринку.

Серед першочергових змін, спрямованих на прискорення розвитку лісового господарства України, найбільшу підтримку експертів отримали три заходи: перегляд законодавства, вдосконалення системи реалізації деревини і державні інвестиції у розвиток лісової інфраструктури. Привертає увагу той факт, що всі без винятку учасники опитування погоджуються з необхідністю провадження реформ у лісовому господарстві України.

Практично одностайно, за винятком двох учасників опитування, експерти підтримують введення експортного мита для обмеження експорту української лісопродукції.

На момент проведення опитування найпоширенішими реальними шляхами придбання деревини в Україні були: аукціони обласних управлінь лісового та мисливського господарства, прямі договори з державними лісгоспами або з аграрними лісгоспами та іншими лісовими підприємствами.

Якщо ж наведені дані про реальні шляхи придбання деревини на внутрішньому ринку круглого лісу перевести у відсотки, то найбільш вагома частка припадає на аукціони обласних управлінь лісового та мисливського господарства. На другій позиції – прямі договори з державними лісгоспами, тоді як найменшу частку мають прямі договори з аграрними лісгоспами, іншими лісовими підприємствами та придбання у фірм-посередників, які займаються перепродажем деревини.

Для вдосконалення доступу до придбання необробленої деревини учасники опитування пропонують насамперед забезпечити можливість укладання річних прямих контрактів із постачальниками деревини. Також значна частина респондентів підтримала запровадження електронної системи торгівлі деревиною та проведення спеціальних річних аукціонів для великих українських лісопромислових підприємств. 

Серед усіх варіантів придбання деревини найбільш прийнятним для підприємств, де працюють учасники опитування, виявились два: доставка у двір підприємства посередником або лісгоспом та поставка з нижнього складу лісгоспу.

Майже половина учасників опитування, насамперед із підприємств, розташованих за межами столиці, не змогли визначити обсяг тіньового обороту деревини в країні. Ті, хто відповіли, найчастіше називали обсяг понад двадцять відсотків – саме стільки заготовленого в Україні лісу у сукупності продається нелегально або з грубими порушеннями. При цьому думки опитаних представників підприємств щодо величини впливу тіньового ринку нелегальної деревини в Україні на її офіційну ціну відрізняються.

Половина учасників опитування в цілому позитивно оцінює ідею продажу всієї заготовленої деревини на біржових аукціонах. На оцінку самої ідеї продажу всієї деревини на біржових аукціонах суттєво впливає ставлення респондентів до практики їх проведення в нашій країні.

Виявляється, що більше половини експертів в цілому негативно ставляться до практики проведення та організації таких аукціонів, і лише семеро – в цілому позитивно. Серед основних недоліків експерти найчастіше виокремлюють втручання держави в ціноутворення замість економічних важелів формування ціни (наявного попиту і пропозиції), неможливість реально оцінити об’єм виставленої деревини, недосконалу систему оформлення документації.

Менше половини респондентів вважають, що їхніх підприємств «однозначно торкнеться» або «скоріше торкнеться» майбутня вимога ЄС підтверджувати легальність деревини (регуляція 995). Найчастіше експерти вказували, що для забезпечення цієї вимоги наполягатимуть на вирішенні проблеми на державному рівні, включно з питаннями сертифікації лісу та лісопиляння.

На думку половини учасників опитування, існуюча процедура видачі сертифіката походження деревини лише частково забезпечує підтвердження легальності, а чверть респондентів не відповіли на це запитання.

Очікування респондентів від впровадження в державних лісгоспах системи електронного обліку деревини можна охарактеризувати як обережно-песимістичні, оскільки третина експертів не вірить у можливість запровадження такої системи в нашій країні в умовах значного поширення корупції. При цьому ще третина учасників опитування не змогли визначитись з цього приводу.

Для створення єдиного підходу до оцінки якості та вимірювання деревини на внутрішньому ринку України учасники опитування пропонують насамперед зміни на законодавчому рівні, розробку єдиних нормативних документів; перехід на європейську систему обліку та класифікації; посилення фіскальних заходів проти порушників діючого законодавства.   

Серед запропонованих варіантів подолання тінізації лісового сектора учасники опитування найбільше підтримують заборону посадовим особам лісової охорони брати участь у приватному лісовому бізнесі. Менше всього експерти підтримують заборону лісогосподарським підприємствам продавати деревину суб’єктам, які не брали участі в аукціонах.            

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...