ОСТАННІ НОВИНИ

Олійник прозвітувався Кінахові

|

Перший віце-прем’єр-міністр України Анатолій Кінах під час своєї робочої поїздки на Львівщину заслухав сьогодні доповідь голови Львівської облдержадміністрації Петра Олійника про стан соціально-економічного розвитку області за 1 квартал 2005 року.

Керівник області повідомив, що у січні-березні 2005 року порівняно з відповідним періодом 2004 року виробництво промислової продукції скоротилося на 0,4%. Основна причина – спад на 27,9% порівняно з відповідним періодом минулого року обсягів промислового виробництва на ВАТ НПК “Галичина” через неритмічну роботу підприємства, яке працює, в основному, на давальницькій сировині, головним постачальним якої є Росія. Водночас збільшили обсяг виробництва підприємства майже всіх галузей обробної промисловості, зокрема підприємства харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів – на 13,9%, легкої промисловості – на 16%, підприємства з виробництва деревини та виробів з неї – на 36,2%, машинобудування – на 19,5%, а також підприємства з виробництва та розподілення електроенергії – на 1,6%.

На думку Петра Олійника, позитиви у розвитку реального сектору економіки нашого регіону дозволяють вчасно і у повній мірі забезпечувати соціальні виплати, поступово покращувати стан ринку праці в регіоні. Так, середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці, у березні 2005 року становила 641,76 грн., або на 17,0% перевищила рівень січня поточного року, на 30,1% – показник відповідного періоду минулого року. Дані показники дозволяють також констатувати факт реального зростання заробітних плат у регіоні.

За І квартал поточного року в області забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення її мінімального розміру з 1 січня 2005 року до 262 гривень та відновлення міжпосадових співвідношень згідно з наказами відповідних галузевих міністерств. Разом з тим, чисельність безробітних в області, яка за станом на 1 квітня поточного року склала 61,5 тис. осіб, є тим показником, який спонукає до повсякденної праці у площині нарощування ресурсів розвитку, а саме – виробничих потужностей регіону, створення нових робочих місць шляхом формування сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища.

За словами голови облдержадміністрації, тривожним симптомом для Львівщини є величина загальної заборгованості з виплати зарплати, яка станом на 1 квітня 2005 року склала майже 45 млн. грн. У контексті вирішення даного питання він пообіцяв зосередити увагу на роботі з економічно активними підприємствами, заборгованість із виплати зарплати по яких складає 57% від загальної її величини. Певними позитивами характеризується стан справ у фінансово-бюджетній сфері області за підсумками І кварталу 2005 року, – розповів Петро Олійник.

Незважаючи на досить напружені завдання з мобілізації податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, можна констатувати, що області вдається виконувати зазначені планово-розрахункові показники.

До Зведеного бюджету України у січні – квітні 2005 року (станом на 15.04.05) надійшло податкових та митних платежів в сумі 962,1 млн. грн., що більше на 27,3% до відповідної дати 2004 року та менше до розрахункового плану Міністерства фінансів України на 1%.

З початку 2005 року надійшло митних платежів 256,3 млн. грн., що менше на 59,0 млн. грн. або на 18,7% до плану Мінфіну України на відповідну дату. До Державного бюджету (станом на 15.04.05р.) мобілізовано 685,7 млн. грн., що більше на 165,8 млн. грн. (на 31,9%) до відповідної дати 2004 року та на 20,2 млн. грн. (на 3,0%) до розрахункового плану Мінфіну України. В т. ч. доходів, від яких відраховується дотація вирівнювання бюджетів, мобілізовано 566,3 млн. грн. (ріст на 134,5 млн. грн. або на 31,1% до відповідної дати минулого року та менше на 0,4 млн. грн. або на 0,1% до розрахункового плану Мінфіну України). До місцевого бюджету (станом на 15.04.05) мобілізовано 276,4 млн. грн., що більше на 40,5 млн. грн. або на 17,2% до відповідної дати минулого року. За станом на 1 квітня 2005 року недоїмка з платежів до бюджету склала 294,5 млн. грн., що менше на 2,1 млн. грн. або на 0,7% порівняно з початком цього року.

Доповідаючи, голова облдержадміністрації звернув особливу увагу на перекоси, які проявили себе у зв’язку із прийняттям Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України”.

Керівник області наголосив на вкрай несприятливий резонанс, з точки зору погіршення інвестиційного клімату в регіоні, який спричинила відміна пільгового режиму в спеціальних економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку.

На території Львівської області діють дві спеціальні економічні зони: СЕЗ “Яворів” та СЕЗ “Курортополіс Трускавець”. В СЕЗ “Яворів” залучено інвестицій на суму 65,4 млн. дол. США, в СЕЗ “Курортополіс Трускавець” залучено інвестицій на суму 49,1 млн. дол. США.

Петро Олійник звертаючись до Анатолія Кінаха висловив сподівання, що завдяки створенню робочої групи, яку очолює перший віце-премєр-міністр, будуть адекватно врегульовані проблемні питання щодо ліквідації СЕЗ і ТПР, що може мати негативний вплив на діяльність як самих підприємств-суб’єктів СЕЗ, так і галузей економіки, в яких вони працюють. Зокрема, голова ОДА зазначив, що на 90% – це новоутворені підприємства, які на сьогоднішній день ще потребують розвитку власного виробництва.

У зв’язку з вищезазначеним, Петро Олійник запропонував шляхи вирішення даної проблеми. Зокрема, позбавити пільг підприємства-суб’єкти СЕЗ, які не виконують інвестиційних зобов’язань згідно умов контрактів; залишити пільги для підприємств-суб’єктів СЕЗ, які повністю виконують свої зобов’язання згідно умов контрактів; з метою зменшення підприємствами втрат внаслідок відміни пільг, звільнити від оподаткування суму чистого прибутку, яка спрямовується суб’єктом господарювання СЕЗ на інвестування виробничого розвитку.

Також, як вирішення питання ліквідації пільгових умов оподаткування, на думку голови облдержадміністрації може бути вирішене шляхом поетапного зниження податкового навантаження в Україні в цілому.

Окрім того, керівник області назвав не менш резонансними для реального сектору економіки регіону питання, пов’язані із обов’язком сплати ввізного мита та ПДВ підприємствами при ввезені матеріалів для власних виробничих потреб за умови виробництва продукції виключно на експорт. Розв’язання даної проблеми він вбачає у використанні зазначеними підприємствами спеціального митного режиму, у зв’язку з чим звернувся до високопосадового гостя дати відповідні доручення Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державній митній службі України та іншим зацікавленим відомствам підготувати узгодженні пропозиції щодо вирішення даного питання.

Ще одним питанням, яке на думку Петра Олійника потребує термінового реагування на рівні центральних органів виконавчої влади є скасування пільг щодо звільнення від сплати ПДВ підприємств з іноземними інвестиціями при ввезенні основних засобів, як внеску іноземного учасника у статутний фонд Товариства. На переконання керівника області, скасування даних пільг негативно вплине на підприємства-виробників з іноземними інвестиціями, адже на сьогоднішній день більшість компаній-виробників, що приходять в Україну, використовують специфічне обладнання, яке, нажаль, поки-що відсутнє в Україні.

Також, значним негативним резонансом голова облдержадміністрації назвав питання про заміну простого векселя на авальований при операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних операціях. Використання авальованих векселів на противагу простим, має серйозний двоякий негативний вплив, зауважив керівник області. „З одного боку, – вимивання оборотних коштів підприємств, що працюють на умовах давальницьких контрактів, збільшення їхніх операційних витрат, зменшення конкурентоспроможності. З другого боку, – ускладнення процедурних питань, пов’язаних із авалюванням зазначених векселів комерційними банками області.” У зв’язку з цим, висловив позицію Львівської облдержадміністрації щодо необхідності скасування вимог щодо використання авальованих векселів та повернутись до процедури видачі простого векселя.

Ще одне питання, на якому наголосив Петро Олійник пов’язане із застосуванням органами казначейства практики виконання рішень господарських судів щодо відшкодування значних сум ПДВ суб’єктам господарської діяльності, які ними задекларовані до відшкодування і, за неодноразовими повідомленнями податкових органів області, мають ознаки сумнівності. При цьому відшкодування здійснюється за відсутності остаточних рішень Вищого господарського суду України. Разом з тим має місце суттєва затримка у термінах відшкодування планового ПДВ сумлінним платникам податків регіону. Голова облдержадміністрації висловив переконання щодо необхідності ретельного перегляду існуючої практики відшкодування ПДВ за рішенням судів.


На завершення, керівник області звернувся до Анатолія Кінаха з проханням сприяти у прискоренні процесу оптимізації структури управління на рівні місцевих державних адміністрацій. На думку Петра Олійника, значною мірою даний процес гальмується відсутністю типових положень про структуру управління на місцях. „Сьогодні ми свідомі того, що нові завдання вимагають докорінно відмінних підходів у процесі державного управління, відповідна їх інституціоналізація дозволить сформувати якісно інші вимоги до представників державної служби, а також прийняти нові виклики часу і дати ефективні відповіді на них”, – завершив доповідь голова облдержадміністрації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.