ОСТАННІ НОВИНИ

Директор з управління персоналом ПАТ «Західенерго» Дмитро Крят: «На роботі, як у родині»

Львівський портал

|

Ефективна робота будь-якої компанії неможлива без кваліфікованого персоналу, а успішна кадрова політика на підприємстві – одна з головних складових успі­ху та розвитку. Для ПАТ «Західенерго» та його інвестора компанії ДТЕК співробітники – одна з головних конкурентних переваг у веденні бізнесу та основа для сталого розвитку, тому енергокомпанія зацікавлена у майбутньому свого висококваліфікованого  кадрового потенціалу. Про кадрову політику, навчання та мотивацію працівників журналісти розпитали у директора з управління персоналом ПАТ «Західенерго» Дмитра Крята.

Дмитре Анатолійовичу, Ви нещодавно розпочали роботу в ПАТ «Західенерго». Які Ваші перші професійні враження?

Дуже позитивні. Адже пер­ше з чого я розпочав свою ро­боту – це із знайомства як з керівним складом усіх підрозділів, так і з оператив­ним персоналом та технічними фахівцями. Мене приємно вразило, що усі ці лю­ди не тільки професіонали сво­єї справи, але вони ще й вболі­вають за майбутнє товариства, прагнуть кращих змін і хочуть бачити “Західенерго” лідером на енергоринку України. Я переконаний, що наше завдання – розвиток, покращення соціального клімату в колективах, створення нових робочих місць, що стане можливим завдяки  будівництву в майбутньому нових енергоблоків. Ми також зацікавлені у тому, аби умови праці ставали комфортнішими та безпечнішими. Якщо людина почуває себе на роботі зручно та комфортно, отримує гідну заробітну платню, щоб забезпечити сім’ю усім необхідним, тоді й працює така людина набагато ефективніше.

Як Ви можете описати сьогоднішню ситуацію у кадровій політиці ПАТ «Західенерго»?

Наразі кадрова політика бу­дується за вимогами часу, а са­ме: враховується підготовка спе­ціалістів, кваліфікаційний рі­вень та навіть те, з яким рівнем мотивації люди приходять до нас на роботу. Зрозуміло, що вся кадрова по­літика формується чітко згідно зако­нів України, також ми дотри­муємося прийнятого ще у 2010 році Колективного догово­ру. Наразі саме він регламентує чимало соціальних норм – від сплати лікарняних до обрахун­ку та виплати щорічних оздо­ровчих, відпускних компенсацій тощо. Саме у цьому Колективному договорі затверджена й концепція оплати праці.

Ми маємо чітку та прозору картину зміни кадрів, так звану текучість, що становить не більше 2 відсотків, на мою думку, це позитив­на ознака. Це є одним з основних показників, що  лю­ди хочуть у нас працювати.

Зараз я бачу необхідність провести роботу у різних напрямках, щоб напрацювати позитивну кадрову політику та сформувати кадровий резерв. У вересні для керівного складу ПАТ «Західенерго» було проведено тренінг «Майстерня управління». Метою цього навчання став розвиток навичок створення й управління командою, планування часу та ресурсів, мотивація підлеглих, пошук шляхів вирішення складних менеджерських завдань. Програму навчання нам допомогли розробити колеги і департаменту з управління персоналом ДТЕК, які на своїх підприємствах вже давно реалізують подібні навчальні заходи.

Програма «Майстерня управління» охоплює різні напрями менеджменту: від усвідомлення власного стилю керівництва і розуміння його ефективності до технології ситуаційного менеджменту, яка дозволяє максимально враховувати «рівень зрілості» підлеглого. Завдяки участі у тренінгу, працівники «Західенерго» дізналися про складники лідерства, проаналізували власний стиль поведінки в конфліктній ситуації. Після закінчення цього тренінгу ми з’ясували, що програма «Майстерня управління» дозволила керівникам детальніше дізнатися про те, як мотивувати своїх підлеглих відповідно до їхніх потреб і прагнень.

Яка стратегія діятиме у товаристві щодо управління персоналом?

Дуже дякую за запитання ад­же мені імпонують саме питан­ня щодо майбутнього. Ми ж працюємо на перспективу. І перший наш крок – зробити зрозумілою та від­критою систему мотивації для працівників. Саме мотивація – є одним із ключових моментів у роботи, адже наші працівники – є головним  стратегічним ре­сурсом товариства. Саме для них мають бути створені абсо­лютно всі умови роботи. Аби їм було цікаво на роботі, аби вони відчували себе потрібними, а також щоб усвідомлювали, як їхні здобутки то­вариство оцінює та заохочує до розвитку. Ну і головне – щоб відчували се­бе на роботі, як у родині.

Успішні компанії, думаючи про своє майбутнє, формують кадровий резерв на декілька років вперед. Чи «Західенерго» працює у цьому напрямку?

Для початку, ми плануємо зробити прозорою систему оп­лати праці, плануємо ув`язати в одну систему навчання персоналу та підготовку кадрів, що дозволить чітко зрозуміти та сформулювати головну кадрову базу, тобто визначити, які спе­ціалісти нам край необхідні зараз, а які будуть потрібні за кіль­ка років. На сьогодні в ПАТ «Західенерго» існує потреба формувати кадровий резерв.  У нас відбувається щоденне оновлення: пенсіоне­ри йдуть на заслужений відпо­чинок, тому потрібні молоді та тала­новиті співробітники, які з часом зможуть очолити керівні по­сади у товаристві.

Ми маємо намір співпрацювати із найкращими вишами країни і підбирати собі працівників тієї чи іншої спеціальності серед студентів, можливо, вже із третього курсу навчання.

Позитивний досвід співпраці з вишами має наш акціонер компанія ДТЕК. Нещодавно розпочав роботу спільний проект ДТЕК і Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Обидві сторони у липні цього року підписали договір про довгострокову співпрацю, він буде реалізовуватись у декількох напрямках. У результаті спільної роботи ДТЕК адаптує учбові програми університету з врахуванням актуальних потреб промислового сектора. Кращі студенти енергетичних факультетів зможуть пройти навчання по спеціалізованих програмах і в майбутньому отримають можливість працювати на підприємствах компанії.

Аналогічні договори ДТЕК уклав з Донецьким національним технічним університетом і Національним гірничим університетом, де ведеться навчання по профільних для компанії спеціальностях.

Не так давно перші працівники ПАТ «Західенерго» пройшли навчання в Академії ДТЕК. Чи стане це традицією?

Нещодавно навчання у корпоративному навчальному закладі – Академії ДТЕК – стало доступним і для працівників ПАТ «Західенерго». Вже дві групи спеціалістів ПАТ «Західенерго» пройшли перший курс навчання у липні цього року. Хочу зазначити, що наступним етапом обміну досвідом стане поїздка ще понад ста технічних спеціалістів Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської  ТЕС «Західенерго» на теплові електростанції «Східенерго». Наші спеціалісти вже встигли побувати на Зуївській ТЕС «Східенерго», де змогли на власні очі познайомитися з результатами модернізації енергоблоків.

Мені імпонує, що у групу студентів потрапили молоді, ініціативні спеціалісти теплових електростанцій та ремонтних підприємств «Західенерго». Навчання перспективних фахівців  здійснювалось на базі програмного навчання за двома напрямками – «Менеджмент виробництва» та «Методи комунікації». Основою цих двох програм є управлінська діяльність, аби навчити системному підходу до оперативного вирішення робочих завдань, дати знання і навички, необхідні в щоденній роботі.

А як щодо дотримання соціальних зобов’язань перед працівниками?

Я ще раз хочу наголосити, що ми дотримуємося прописа­них у Колективному договорі зо­бов`язань. Окрім виплат, про які вже йшлося, ми утримуємо будинки культури, спортивні зак­лади та бази відпочинку тощо. Чітко та тісно співпрацюємо із профспілковими комітетами. До Дня Незалежності України ПАТ «Західенерго» разом з компанією ДТЕК закінчили будівництво футбольного стадіону у селищі Добротвір та реконструкцію басейну «Дельфін» у місті Бурштин. У планах – підтримання в належному стані баз відпочинку, аби наші люди змогли відпо­чивати та оздоровлюватися.

У першу чергу, слід зазначити, що компанія ДТЕК, котра є акціонером «Західенерго», будує стосунки з місцевими громадами, ґрунтуючись на принципі взаємовигідного співробітництва, залучає представників місцевих органів влади і мешканців до розробки соціальних програм та оцінки їх результативності. Ці принципи викладені у Декларації соціального партнерства ДТЕК, прийнятій ще у 2008 році. Станом на сьогодні підписантами цієї Декларації є 18 міст та 4 районні центри України. Нещодавно ДТЕК розширив програму соціального партнерства на Західну Україну і очільники міст: Львів, Бурштин і Добротвір приєднались до Декларації.

Основними завданнями у  співпраці з містами є розвиток сучасної освіти, охорона здоров’я, культура, спорт, енергоефективність та розвиток бізнес-середовища.

Одним з перших напрямків, котрі ДТЕК, як акціонер ПАТ «Західенерго», почав реалізовувати на Західній Україні – проект «Телемедицина». Це створення телемедичної  мережі завдяки об’єднанню трьох медичних центрів міста Львова: Обласного державного онкологічного Регіонального Лікувально-Діагностичного Центру, Міської Клінічної Лікарні Швидкої Медичної Допомоги та Медичного Центру Святої Параскеви. Сама система буде спроектована так, щоб приєднувати нові медичні заклади з найменшими затратами.

Телемедична мережа створюється задля покращення діагностики та раннього виявлення захворювань, покращення якості надання медичних послуг та створення єдиного медичного простору в Україні. Після того, як мережа у Львові буде створена, до неї буде долучено Бурштинську міську лікарню. Медичні консультації будуть надаватись за двома напрямками: онкологія та кардіологія.

Завдяки проекту «Телемедицина» люди отримають покращення якості надання медичної допомоги, можливість консультацій від кращих експертів України в області онкології та кардіології. Також підвищиться професійний рівень лікарів на місцях.

Хочу зазначити, що ми і  надалі розвиватимемо соціальну сферу у різних напрямках. Адже люди – це ключовий фактор розвитку компанії. Створення комфортних умов для життя персоналу станцій та їхніх сімей – це одне з головних завдань, яке обов’язково знайде своє відображення в стратегії розвитку ПАТ «Західенерго» на найближчі 20 років.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...