ОСТАННІ НОВИНИ

Закон про вибори нардепів не містить дискримінаційних норм за ознакою статі – Мін`юст

|

Міністерство юстиції здійснило ґендерно-правову експертизу Закону «Про вибори народних депутатів України» та вважає, що норми закону не містять дискримінаційних норм за ознакою статі. Про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

Міністр нагадав, що закон буде підданий гендерній експертизі з урахуванням рекомендацій, що містяться в Остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ від 3 січня 2013 року.

У ході експертизи закон «Про вибори народних депутатів України» був підданий комплексному дослідженню на відповідність міжнародно-правовим актам з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Для цього були використані Загальна декларація прав людини, 1948 р.; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 1966 р.; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 1966 р.; Статут Організації Об’єднаних Націй, 1945 р.; Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок, 1967 р.; Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 1979 р.; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 р.; Пекінська декларація, 1995 р.; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 1966 р.

За підсумками текстуального аналізу статей Закону було встановлено, що вони не містять дискримінаційних норм за ознакою статі.

Реклама партнерів

Так, законом не передбачено особливостей чи різниці у правах та можливостях за ознакою статі. У Законі використовуються терміни «громадяни України», «виборець», «народні депутати», «особа», «кандидати у депутати», «представник», «член виборчої комісії», «спостерігач», «іноземці та особи без громадянства» тощо.

Громадяни України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах. Усі кандидати у народні депутати України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати брати участь у виборчому процесі забезпечується, зокрема, забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Як відомо, Остаточний звіт Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ містить рекомендації, які запропоновані для розгляду органам влади України з метою подальшого вдосконалення виборчого процесу.

Зокрема, у розділі «Рекомендації» указаного звіту міститься окремий розділ, присвячений участі жінок у виборах та виборчому процесі, й зазначається про можливість провести гендерний аналіз всього законодавства та проектів нових законів з метою гармонізації відповідних законодавчих актів, включаючи закон про вибори, як передбачено у законі про рівність.

Проведення гендерної експертизи покладено на Міністерство юстиції законодавством України, а також актами Кабінету Міністрів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.