ОСТАННІ НОВИНИ

ВР ухвалила антикорупційний закон

Львівський портал

|

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України
"Про засади запобігання і протидії корупції в Україні". За ухвалення даного рішення проголосували 277 народних
депутатів із 322 зареєстрованих у сесійній залі.

Ухвалений закон чіткіше визначає коло суб’єктів
відповідальності за корупційні правопорушення. Так, до числа таких суб’єктів
додатково включені Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради
юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени Центральної виборчої комісії. Таким
чином, до кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення закон
відносить Президента України, Голову Верховної Ради України, його Першого
заступника та заступника, Прем`єр-міністра України, Першого
віце-прем`єр-міністра України, віце-прем`єр-міністрів України, міністрів, інших
керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу
Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голову Служби безпеки України,
Генерального прокурора України, Голову Національного банку України, Голову
Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голову
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Автономної
Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад тощо.

Закон також установлює обмеження (використання службового
становища, одержання дарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю) для
посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату
за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

У законі запроваджується положення, яке визначає конфлікт
інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Передбачається
обов’язок ужиття особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, заходів
до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Така особа
також зобов’язується повідомити безпосереднього керівника (у разі його
наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається
проведення спеціальної перевірки такої особи, про наявність особистих інтересів
чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею
своїх посадових обов`язків.

Реклама партнерів

Закон чітко визначає поняття "близькі особи". Так
до близьких осіб відносяться -подружжя, діти, батьки, рідні брати та сестри,
дід, баба, онуки, усиновлючвачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із
суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Також дано визначення
"члени сім’ї" — особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. При заповненні
декларації суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення члени сім’ї
мають бути внесені до неї.

Закон також встановлює зразок бланка декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. У цьому бланку
передбачено подання відомостей про закордонне майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру.

Крім того, закон захищає гарантоване Основним Законом
держави право на свободу зайняття підприємницькою діяльністю і виключає
фізичних осіб – підприємців із числа тих, хто може бути притягнутий до
відповідальності за корупційні правопорушення. Закон також конкретизує умови,
коли на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також
на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах
можуть поширюватись обмеження, встановлені антикорупційним законодавством.
Таким чином, обмеження, передбачені проектом Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції в Україні", поширюватимуться на членів
окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на
помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах лише
під час виконанням ними своїх функцій.

Даний закон чітко визначає коло суб’єктів, які можуть
здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. До їх числа
віднесені: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
а також органи державної влади у межах повноважень, визначених законом. При
цьому координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної
стратегії, яка визначається Президентом України, здійснюється у порядку,
встановленому законом, спеціально уповноваженим органом з питань
антикорупційної політики. Такий орган створюється (визначається) Президентом
України. Координація діяльності правоохоронних органів здійснюється Генеральним
прокурором України та підпорядкованими йому спеціалізованими прокурорами.

У Законі передбачається, що органам державної влади, органам
місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб
безоплатні майно та послуги. Даним законопроектом чітко визначено правовий
режим дарунка (пожертви). Крім того, передбачено вичерпний перелік випадків,
коли отримання дарунка забороняється. Так, згідно зі статтею 718 Цивільного
кодексу України дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні
папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які
можуть виникнути у нього у майбутньому. Запропонована норма встановлює
заборону, зокрема, на дарунки від юридичних і фізичних осіб за рішення, які
приймаються в їх інтересах, а також коли особа, яка дарує дарунок, є підлеглою
особою. Заборона також поширюється на всі випадки одержання дарунка у зв’язку з
використанням особою службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує
50 відсотків мінімальної заробітної плати. При чому обмеження у вартості
дарунка не поширюється на дарунки, які даруються близькими особами, а також на
випадки одержання загальнодоступних знижок на товари, послуги,
загальнодоступних виграшів, призів, премій, бонусів. Новелою даного
законопроекту є те, що дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання
функцій держави, як дарунки для державних органів або органів місцевого
самоврядування є відповідно державною чи комунальною власністю. Таким чином,
усі отримані посадовою особою дарунки повинні бути передані державі або органу
місцевого самоврядування. У разі порушення цього правила дії посадової особи
можуть розцінюватись як привласнення державного майна. В такому випадку особа
притягується до кримінальної відповідальності у визначеному кримінальним
законодавством порядку.

Даним законом установлюються обмеження мати у
безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у
зв`язку з виконанням повноважень близьким особам. Це обмеження стосується
Президента України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та
заступника, Прем`єр-міністра України, Першого віце-прем`єр-міністра України,
віце-прем`єр-міністрів України, міністрів, інших керівників центральних органів
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх
заступників, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України,
Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим тощо.

Законом передбачається пряма заборона відмовляти фізичним
або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати
недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.

Законом передбачається ведення Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення, – єдиної бази даних, в якій
зосереджуватимуться відомості про всіх осіб, яких притягнуто до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Закон вступає в силу 1 липня 2011 року, крім положення, що
стосується декларування витрат, яке набирає чинності з 1 січня 2012 року.

УНІАН

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.