ОСТАННІ НОВИНИ

Ухвалено пропозиції Президента до закону щодо спрощення дозвільних процедур в будівництві

Львівський портал

|

Верховна Рада України (ВР) ухвалила в цілому урядовий проект
закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" з
пропозиціями Президента України від 03.02.2011 р.

Відповідні зміни до законопроекту (№ 7418 від 02.12.2010
р.), ініційованого Кабінетом міністрів України, підтримали 269 народних
депутатів.

Зокрема, статтю 21 (Громадські слухання щодо урахування
громадських інтересів) викладено у редакції, згідно з якою громадському
слуханню підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної
документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани
зонування територій, детальні плани територій.

Реклама партнерів

Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації,
зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань
щодо проектів такої документації забороняється.

При вирішенні відповідно до закону "Про відчуження
земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності" питань відчуження для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого
майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних
осіб, громадські слухання не проводяться.

Згідно із законом, сільські, селищні, міські ради та їх
виконавчі органи (в разі делегування їм таких повноважень) зобов`язані
забезпечити: оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та
екологічними наслідками;оприлюднення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрацію, розгляд
та узагальнення пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації
на місцевому рівні; узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками
містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;
оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів
містобудівної документації на місцевому рівні.

Законом також встановлюється, що оприлюднення проектів
генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій
здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх надходження до відповідного
органу місцевого самоврядування.

Оприлюднення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості до
відповідного органу місцевого самоврядування.

"Ми вдячні депутатам ВР за розуміння важливості
будівельної галузі для розвитку економіки України, і прийняття ними сьогодні
закону про містобудівну діяльність" – сказав глава Української будівельної
асоціації(УБА) Лев Парцхаладзе.

Глава УБА також підкреслив, що поправки, внесені Президентом
в цей закон, були підтримані будівельниками. "Ми також задоволені, що
поправки Президента в закон, які будівельники підтримали, були прийняті
Верховною Радою", – сказав Л.Парцхаладзе.

Згідно із законом, пропозиції громадськості мають бути
обгрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів,
державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватись у строки,
визначені для проведення процедури громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.

Окрім того, пропозиції до проектів містобудівної
документації на місцевому рівні мають право надавати: повнолітні дієздатні
фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект
містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об`єкти
нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний
проект містобудівної документації на місцевому рівні;власники та користувачі
земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється
документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації
населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;народні депутати
України, депутати відповідних місцевих рад.

Відповідно до закону, для розгляду спірних питань, що
виникають у процесі громадських слухань, утворюється погоджувальна комісія, до
складу якої входять: посадові особи відповідного органу місцевого
самоврядування; представники органу земельних ресурсів, природоохоронного і
санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури,
охорони культурної спадщини та інших органів; представники професійних
об`єднань та спілок, архітектори, науковці; уповноважені представники
громадськості, які обираються під час громадських слухань. Кількість
представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70%
загальної чисельності комісії.

Головою погоджувальної комісії є посадова особа відповідного
органу місцевого самоврядування.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її
створення розглядає спірні питання, зафіксовані у протоколі громадських
слухань, та ухвалює рішення про врахування або мотивоване відхилення цих
пропозицій (зауважень).

Засідання погоджувальної комісії є правомочним, якщо у ньому
взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини
представників громадськості).

Рішення погоджувальної комісії приймається більшістю
присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.

У разі неспроможності погоджувальної комісії врегулювати
спірні питання між сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган
місцевого самоврядування. Урегульовані погоджувальною комісією спірні питання
між сторонами або прийняті відповідним органом місцевого самоврядування рішення
є підставою для внесення змін до проекту відповідної документації.

Законом також встановлюється, що оприлюднення результатів
розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на
місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом
опублікування у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах цих органів.

Особи, які оприлюднюють проекти генеральних планів населених
пунктів, зонування територій, детальних планів територій, є відповідальними за
їх автентичність.

Також, відповідно до закону, фінансування заходів щодо
врахування громадських інтересів здійснюється за рахунок органів місцевого
самоврядування, а порядок проведення громадських слухань визначає Кабінет
міністрів України.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович застосував
право вето до закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" і повернув його до Верховної Ради (ВР) України зі своїми
пропозиціями.

РБК-Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...