ОСТАННІ НОВИНИ

Субсидії на новий сезон переоформлять автоматично

Андрій Котенський

|

Кабінет Міністрів ввів автоматичний перерахунок субсидій для більшості домогосподарств з травня. Про це віце-прем’єр-міністр Павло Розенко сказав в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, пише ЕП.

 

«Тиждень тому уряд прийняв зміни і доповнення в систему субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсоткової подачі заяв і переоформлення субсидій», – сказав він.

Ìèíèñòð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû Ïàâåë Ðîçåíêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 30 ìàðòà 2016 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

«Ми прийняли рішення, що з 1 травня 90% субсідіантов отримують перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі», – додав Розенко.

Реклама партнерів

За словами віце-прем’єра, уряд буде і далі удосконалити механізм виплати субсидій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.