ОСТАННІ НОВИНИ

Кабмін велів місцевій владі класти гроші лише в два банки

Львівський портал

|

Кабінет Міністрів
України своєю постановою №6 від 12 січня 2011 року затвердив Порядок розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.

Відповідно до
цієї постанови, текст якої розміщений на сайті Кабміну, даний порядок
передбачає, що умовами розміщення вільних коштів на депозитах у банках є:
ухвалення Верховною Радою АР Крим або місцевою радою відповідного рішення;
укладення договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом і
банком; відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої
кредиторської заборгованості щодо відповідного фонду місцевого бюджету;
відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду
місцевого бюджету непогашених середньострокових позик, одержаних за рахунок
коштів єдиного казначейського рахунку в поточному бюджетному періоді;
розміщення на конкурсній основі тимчасово вільних коштів у банках, статутний
капітал яких перевищує 10 млрд. грн. (за даними НБУ на 1 жовтня 2010 року
тільки «Укрексімбанк» і «Ощадбанк» мали статутний капітал більше 10 млрд. грн.
– 16,4 млрд. грн. і 13,89 млрд. грн. відповідно) і до яких упродовж року не
застосовувалися заходи впливу згідно з вимогами нормативно-правових актів
Національного банку України, за умови дотримання такими банками економічних
нормативів капіталу і ліквідності, обов`язкового резервування коштів на
кореспондентському рахунку в Національному банку і своєчасного виконання зобов`язань
перед клієнтами.

Також
зазначається, що тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на депозитних
рахунках у банках лише в межах поточного бюджетного періоду і повинні бути
повернені на рахунки бюджету, з якого вони перераховувалися, не пізніше ніж за
10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

Розмір процентних
ставок за користування банками тимчасово вільними коштами встановлюється за
домовленістю з урахуванням вимог законодавства, зокрема, нормативно-правових
актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками депозитних
операцій з юридичними і фізичними особами.

Реклама партнерів

Для проведення
конкурсу з відбору банку створюється комісія у складі не менш як п`яти осіб. Її
склад затверджується з визначенням голови комісії відповідно міністром фінансів
АР Крим, керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації,
виконавчого органу ради, яка забезпечує загальну організацію й управління
місцевим бюджетом, здійснює інші функції, пов`язані з управлінням коштами
місцевого бюджету, або міським, селищним чи сільським головою (якщо відповідний
виконавчий орган не створено).

Засідання
конкурсної комісії, яке проводиться впродовж п`яти робочих днів з дати
закінчення терміну подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається
простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на його засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Переможцем
конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну
ставку за вкладом (депозитом) на відповідний термін.

УНІАН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...