Відкритий лист до міського голови Садового А.І.

Ігор ЯНЧУК, ГО „Перехід”, 4 квітня 2007

|

Про порушення гарантованого Конституцією права на доступ до актів та офіційних документів Львівської міської ради.

Керуючись положеннями статті 20 Закону України “Про об’єднання громадян”, а саме, користаючись гарантованим правом громадських організацій представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, та зважаючи на той факт, що, як ми вважаємо, наші права систематично порушують органи та посадові особи Львівської міської ради, звертаємось до Вас з такого приводу:

Львівське обласне об’єднання громадян „Перехід” — громадська організація, основною метою діяльності якої є сприяння переходу до справедливого (відкритого) громадянського суспільства шляхом встановлення законних, відкритих та прозорих механізмів стосунків із органами місцевого самоврядування та державної влади, а одне із головних завдань — сприяти вказаним органам у ви­с­вітленні їх діяльності. Для реалізації своїх цілей і завдань ми наділені правом одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію. Проте ми не можемо скористатись цим правом, зважаючи на той факт, що ми не маємо вільного доступу до інформації Львівської міської ради, оскільки вона не публікується в її друкованих засобах масової інформації, що, у свою чергу, суперечить таким положенням законодавства.

Так, відповідно до статті 10 Закону України “Про інформацію”, право на інформацію забезпечується “обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення”. Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування – офіційна документована інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого і регіонального самоврядування. Основними джерелами цієї інформації є, зокрема, акти органів місцевого і регіонального самоврядування, які, в свою чергу, згідно зі статтею 22 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, повинні публікувати в друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Таким друкованим засобом масової інформації Львівської міської ради, відповідно до Ухвали № 154 від 04 березня 1999 року, є газета “Ратуша”. Як визначено у статуті вказаного видання, “Ратуша” є “громадсько-по­літичним виданням у структурі виконавчих органів Засновника, в основу діяльності якого покладено висвітлення діяльності міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради…” Основна мета редакції — “формування державної політики у сфері забезпечення прав громадян на свободу слова та одержання інформації, зокрема з питань державотворення і, передусім, із питань діяльності органів місцевого самоврядування у місті Львові”. Основними завданнями редакції, відповідно до того ж статуту, є: — “офі­ційне оприлюднення актів органів місцевого самоврядування в місті Львові; виконання ухвал і рішень Львівської міської ради щодо інформаційного забезпечення діяльності ради, міського голови та інших органів місцевого самоврядування у місті Львові, висвітлення досвіду їх діяльності; публікація статей, коментарів, інших матеріалів із проблем формування державницької суспільної думки, проблем економіки, гуманістичних цінностей”.

Окрім того, частиною п’ятою статті 12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” передбачено також, що “регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад”.

На виконання вказаних Законів України Рішенням № 461 виконавчого комітету Львівської міської ради “Про інформаційну підтримку розвитку підприємництва у м. Львові” від 22 листопада 2002 року управлінню промисловості та підприємництва спільно з організаційно-інформаційним управлінням було доручено “забезпечити постійне інформування громадськості з питань підприємницької діяльності у м. Львові через друкований орган Львівської міської ради газету “Ратуша”.

Відповідно до згаданого вже Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з метою усунення перешкод, що стримують розвиток підприємницької діяльності у м. Львові, дотримання ефективності, доцільності, адекватності, передбачуваності, збалансованості та прозорості здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Львівської міської ради та міським головою, виконавчий комітет своїм Рішенням № 636 від 02 липня 2004 року вирішив “затвердити Положення про реалізацію виконавчими органами міської ради державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Розділ 2 цього Положення передбачає, що “всі проекти регуляторних актів перед їх прийняттям або затвердженням повинні бути внесені у план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік”, а “затверджені Плани оприлюднюють шляхом опублікування в газеті “Ратуша”. Розділ 3 цього Положення передбачає оприлюднення в газеті “Ратуша” регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій. Як вказано у пп. 4.3. Положення “прийняті або видані регуляторні акти офіційно оприлюднюють та доводять до відома суб’єктів господарювання та громадськості шляхом опублікування в газеті “Ратуша” та розміщення на Web-сторінці Львівської міської ради в розділі “Підприємництво”, щонайпізніше у десятиденний строк після їх підписання.” На жаль, за рік, що минає з часу інавгурації Вас на найвищу посаду у місті, не лише не відновлено “довіру громади до влади”, а й “принципові зміни в управлінні містом” не підвищили “ролі та впливу місцевого самоврядування”, управління містом не стало “прозорим у рішеннях, доступним в діалозі з громадою”, як вказано у Вашій передвиборній програмі. Не було зроблено жодних реальних кроків на виконання вимог чинного законодавства та актів самої Львівської міської ради щодо інформування про діяль­ність та опублікування власних рішень, розпоряджень, ухвал. Ми не можемо стояти осторонь, коли йдеться про прозорість і відкри­тість влади, про вчасність опублікування та доступність для громади офіційних докумен­тів органів місцевого самоврядування саме через її друковані засоби масової інформації.

Підсумовуючи зазначене та для забезпечення прозорості здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Львівської міської ради і міським головою та інформування громадськості про прийняті ними рішення, пропонуємо розпочати опуб­лікування всіх регуляторних актів та офіційних документів, а також оголошень про закупівлі та продажі (конкурси, аукціони, тендери, тощо), що здійснює Львівська міська рада у її друкованому органі — газеті “Ратуша”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.