ОСТАННІ НОВИНИ

Міносвіти впроваджує нову програму з фізичної культури

Львівський портал

|

Міністерство освіти і науки України спільно із Міністерством охорони
здоров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту розробило
нову навчальну програму з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Про це повідомляє
прес-служба Міністерства освіти та науки України.

Навчальна програма 
упроваджується у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Вона спрямована
на реалізацію принципу варіативності в навчальному процесі. Уперше, враховуючи
досвід провідних Європейських країн у галузі фізичного виховання, реально
передбачається планування змісту навчального матеріалу відповідно до
віково-статевих особливостей учнів та їх інтересів.

Навчальна програма містить інваріантну та
варіативну частини. Інваріантну частину програми складають теоретико-методична
та загально фізична підготовка. 
Варіативні модулі представлені різними видами спорту чи фізкультурної
діяльності.

Відтепер навчальний заклад самостійно формує
змістове наповнення предмета «Фізична культура». Перед початком навчального
року шкільним методичним об’єднанням затверджується план-графік розподілу
варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному класі, що фіксується у
протоколі. У плані-графіку зазначаються види спорту, які опановуватимуть учні,
рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Набір модулів та
порядок їх вивчення у класах може відрізнятися. Відлік року вивчення
варіативного модуля за цією програмою розпочинається з 5-го класу. Такий
порядок прийнято з метою уникнення непорозуміння у випадку, коли лише певні
види спорту були представлені у навчальній програмі початкової школи.
Запропонований порядок не порушує принципу наступності у вивченні програмового
матеріалу. Отже п’ятикласники будуть опановувати будь-який модуль за програмою
першого року вивчення.

Протягом року учні 5-6 класів мають опанувати
4–6 видів спорту чи фізкультурної діяльності, 7–8 класів — 3–5, 9 класу — 3–4
модулі. Конкретна кількість варіативних модулів залежить від річної кількості
годин, що відводиться на опанування фізичної культури, матеріально-технічної
бази закладів, спортивних традицій тощо. 

На вивчення всіх модулів відводиться приблизно
однакова кількість годин. Так, у 5-му класі навчальним планом передбачено 87
годин фізичної культури на рік. За умови вивчення 5 модулів на один модуль
відводиться близько 17 навчальних годин. Однак не виключається можливість
мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих
модулів.

Критеріями відбору для вивчення певних видів
спорту є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції,
кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим
письмовим опитуванням перед початком (у наступні роки наприкінці попереднього)
навчального року. Результати опитування додаються до протоколу засідання
шкільного методичного об’єднання.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...