ОСТАННІ НОВИНИ

Видано перший том документів про насильну ліквідацію УГКЦ

|

Нещодавно побачив світ перший том документів, який вийшов під назвою «Ліквідація УГКЦ: 1939-1946», передає прес-секретаріат Глави УГКЦ. Головний упорядник видання – доктор історичних наук Володимир Сергійчук, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як зазначають упорядники, подані документи, більшість з яких уперше вводиться до нау­ кового обігу, не тільки дають можливість відкрити правду про лік­ відацію Берестейської унії, а й застерігають нині сущих і на­ щадків . Пропоновані документи детально висвітлюють весь про­ цес так званого возз’єднання українських греко-католиків з Ро­ сійською Православною Церквою через нібито справді добровільне створення Ініціативної групи з числа заляканих терором свяще­ників після арештів Митрополита Йосифа Сліпого і всіх єпископів.

У вступному слові до збірника документів «Ліквідація УГКЦ: 1939-1946» під заголовком «Як засторога для нині сущих і нащадків» п. Володимир Сергійчук так пояснює важливість видання: «П арадокс сьогодення полягає в тому, що частина нашого сус­ пільства не хоче пізнати гірку правду вчорашнього дня нашого на­ роду, оскільки через це їй доведеться відкинути вже звичні нав’язані комуністичною ідеологією стереотипи, з якими давно зжилася. Зрештою, ці люди не хочуть повірити дослідникам, які повертають їм очищені від намулу інсинуацій сторінки минулого нас, наших батьків, дідів, прадідів.

На таких невіруючих в українську правду найбільше вплива­ ють свідчення тих з причетних до неймовірно страшних злодіянь, хто відважується сказати про це. Тому історична справедливість вимагає, щоб ті, хто вільно чи невільно творив зло на нашій землі, покаялися й попросили пробачення, щоб прийти до суду Всевишнього без тягаря великої провини й незамолених гріхів. Якщо ж Всевишній уже забрав на свій праведний суд усіх при­ четних до творення якогось зла, мають сказати своє слово прав­ ди ті, кому обов’язком сьогодення доручено це зробити.

Саме до таких належить віднести співробітників Державного архіву Служби Безпеки України, які мають доступ до найпо таємніших документів минулого — тих свідчень тоталітаризму, які відкривають нашому народові й усьому світу правду і яким можуть повірити невіруючі досі в страхіття злочинів комуністичної системи». Своєю чергою Блаженніший Любомир, Верховний Архієпископ Києво-Галицький, у коментарі для Прес-секретаріату зокрема сказав: «Багато десятиліть Українську Греко-Католицьку Церкву, як і інші християнські Церкви комуністичний режим старався або ліквідувати цілковито, або підкорити. Сьогодні, маючи доступ до документів, щонайменше офіційних документів Радянського Союзу та його різних органів, пізнаємо, як і для чого все це організовувалося, одне слово, відкриваємо коріння всієї тієї справи. Всі ми знали, що від початку комунізм ставився до релігії негативно, оскільки релігія нагадує людям про їхню свободу та людську гідність. Отже, потрібно було знищити релігію і Церкву. І вони робили це дуже систематично. Власне про це дізнаємося із цих документів. Безумовно, що ці, як і будь-які документи належить трактувати обережно, розсудливо, з наукової точки зору, беручи до уваги обставини, авторів, результати тих документів (наскільки здійснювалося те, що було заплановано). Проте ці матеріали є важливим джерелом пізнання жахливої програми, жертвою якої стали мільйони людей».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...