Ігор Микитин: "Мета управління державної служби – не покарання, а виправлення помилок"

|

Близько двох місяців тому у Львові з’явилась нова структура – У правління державної служби України Головного управління державної служби України у Львівській області. Про основні завдання управління, про його функції та мету розповідає його начальник Ігор Микитин.

„На підставі постанови Кабінету Міністрів України наказом Головного управління державної служби України в Автономній республіці Крим, та областях з 1-го січня 2005р. були утворені Управління державної служби Головного управління державної служби України. Мене, як начальника Управління було призначено 1 квітня 2005р. і доручено зареєструвати Управління як юридичну особу та приступити до формування штату і виконання своїх службових обов’язків. Цей організаційний період тривав близько чотирьох місяців. На сьогодні У правління складається з десяти осіб: начальника, заступника і восьми працівників.

Управління державної служби Головного управління державної служби України у Львівській області відповідно до покладених на нього завдань:

– надає методично-консультаційну допомогу у формуванні, підготовці та використанні кадрового резерву для призначення на посади державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; у проведенні конкурсного добору для зайняття посад державних службовців та служби в органах місцевого самоврядування;

– аналізує потребу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі;

– вносить пропозиції Головдержслужбі щодо формування державного замовлення на професійне навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

– надає методично-консультаційну допомогу в проведенні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти;

– взаємодіє з центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України, надає їм консультаційно-інформаційну допомогу;

– надає методично-консультаційну допомогу посадовим особам у проходженні служби в органах місцевого самоврядування;

– веде комп`ютерний облік даних державних службовців IV – VII категорій, проводить аналітичну роботу та подає інформацію Головдержслужбі;

– надає роз`яснення з питань, що належать до його компетенції;

– бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, нарад тощо з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

– бере участь у проведенні функціонального обстеження діяльності місцевих органів виконавчої влади, вносить Головдержслужбі пропозиції щодо удосконалення їх структури;

– надає методично-консультаційну допомогу в проведенні функціонального обстеження діяльності місцевих органів виконавчої влади;

– проводить моніторинг громадської думки щодо оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади о бласті, подає Головдержслужбі аналітичні висновки;

– бере участь у проведенні оцінки ефективності надання місцевими органами виконавчої влади державних послуг фізичним та юридичним особам;

– здійснює контроль за дотриманням визначених законодавством умов реалізації громадянами права на державну службу;

– забезпечує консультування місцевих органів виконавчої влади з питань надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків;

– узагальнює інформацію місцевих органів виконавчої влади про роботу з керівниками державних підприємств, установ та організацій, подає Головдержслужбі пропозиції щодо поліпшення цієї роботи і щороку інформує її із зазначених питань;

– бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання проявам корупції серед державних службовців, проводить перевірку дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог Законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, інших нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією, інформує про результати Головдержслужбу;

– бере участь у проведенні службових розслідувань щодо дотримання державними службовцями вимог законодавства з питань державної служби;

– здійснює контроль за порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, проведення конкурсного добору на зайняття посад державних службовців, проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями своїх обов`язків, узагальнює їх результати та подає інформацію Головдержслужбі.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Управління є обов`язковими для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій і громадян в області.

Очолює Головне управління державної служби України Тимофій Валентинович Мотренко, який поставив мету трансформування державної служби за європейським стандартом.

Саме тепер триває жваве обговорення проекту Закону про державну службу, оскільки попередній себе вичерпав. Цей Закон буде мати нову назву – Закон про державну цивільну службу. У Львівській області вже відбулося чотири обговорення цього проекту, висловлено ряд пропозицій щодо його удосконалення, які внесені для розгляду.

Часто виїжджаємо у райони з мето д ичною допомогою. Скажімо, були вже у Перемишлянському районі: у районній державній адміністрації, районній раді, у міській раді Перемишлян; міській раді Бібрки. Ознайомлювалися з документацією, з трудовими книжками, із процедурою прийому на роботу, з матеріалами по кадровому резерву.

Мета управління – не покарання за виявлені недоліки, а роз’яснення законодавства та виправлення помилок, які завжди є в роботі. Головне – щоб управлінці дотримувалися законодавства про державну службу, законодавства про корупцію і т.д. Ми їм у цьому допомагаємо методичними матеріалами та порадами..

У Львівській області станом на 31 грудня 2004 року налічувалося 10,5 тисяч державних службовців. За статистикою, жінок на державній службі більше, чоловіків відповідно менше. Але на керівних посадах чоловіків більше. За віковою категорією, цікавим є той факт, що молоді дуже мало на державній службі. Достатньо великою є плинність кадрів. Це є проблемою на майбутнє. Якщо нічого не зміниться у державній службі, то через 10 – 15 років державну службу чекають важкі часи, тому що молоді не буде, старше покоління виходить на пенсію, а згідно із законом про державну службу державним службовцям можна працювати тільки до 60 років. Після 60-ти років ще можна продовжити термін перебування на службі, а після 65 уже не можна перебувати на державній службі.

У цілому світі владу (а ми є представники влади) толерують, хоч можливо і не виявляють особливої любові, а у нас так склалося історично, що і до толерування ще далеко. Для цього є об’єктивні і суб’єктивні причини, одна із причин того, що і самі чиновники не завжди себе ведуть толерантно і так, як би мали себе поводити.

На сьогоднішній день заробітна плата державного службовця в Україні значно нижча, аніж підприємця. У цілому світі бізнесмени заробляють більше також, але там службовці захищені законом і мають певні пільги. Ми цих пільг не відчуваємо. Згідно з чинним законодавством пенсійне забезпечення державного службовця вище, ніж у звичайного громадянина. Молодь не хоче йти у державну службу, тому що державна служба не престижна з одного боку, з другого боку немає матеріального зацікавлення.

Головдержслужба пішла шляхом написання нового проекту закону про державну службу. Ідея – підняти державну службу на європейський рівень: розділити посади політичні від посад державних службовців. Мета – залучити до державної служби молодь. У нас, як правило, основний контингент держслужбовців належить до передпенсійного віку – після 40 і вище. Цим людям вигідно перебувати на державній службі, для того, щоб заробити добру пенсію. У новому законі пропонується, що десять років державної служби дають право заробити пенсію державного службовця. Тобто, якщо після інституту людина вступає на державну службу і працює десять років вивчаючи механізм функціонування держави, то після десяти років може продовжувати службу, а може і полишити її і працювати будь де використовуючи набутий багаж знань.

До нас звертається дуже багато державних службовців, чи посадових осіб органів місцевого самоврядування для роз’яснення тих чи інших норм законів та підзаконних актів. Ми з задоволенням надаємо роз’яснення, методичну допомогу”.

Прийом здійснюється в обласній державній адміністрації, кімн. 105 у першу середу місяця. Телефон: 298-72-83. Листи надсилати на адресу: м.Львів, вул.Винниченка, 18, кімн.401, Управління державної служби Львівської області.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


Загрузка...